Socialise fashionably

Brides of Dracula by Sergey Korolkov

Brides of Dracula by Sergey Korolkov
Photography by Sergey Korolkov
Model: Maria Popova
Make-up & Hair: Yana Shel
Designer: Olga Malyarova

Location: Brusnitsyn Mansion @ www.saint-petersburg.com/mansions/brusnitsyn-mansion
Click To View More Pictures

Click To View

Click To View

Click To View

Click To View

Click To View