Socialise fashionably

Ksenia Schnaider S/S '13 Campaign by Yulia Zhdan

Ksenia Schnaider S/S '13 Campaign by Yulia Zhdan
Ksenia Schnaider spring / summer 2013 ad campaign

Photography by Yulia Zhdan @ yulzh.com
Stylist: Olga Yanul
Make-up artist: Marusya Zadorojnaya
Hair: Linda Poluektova
Models: Kyrill Dovgalevsky & Sabina Lysenko @ L models

Visit the Ksenia Schnaider website at kseniaschnaider.com.
Click To View More Pictures

Click To View

Click To View

Click To View

Click To View

Click To View