Socialise fashionably

Pygmaliona by Yulia Zhdan for Fashionising.com

Pygmaliona by Yulia Zhdan for Fashionising.com
Photography by Yulia Zhdan @ yulzh.com
Make-up Artist: Vika Oleynik
Stylist: Anna Litkovska
Model: Katya S. @ StarSystem

Dress by Yasya Minochkina
Jewellery by Elena Okutova

Click To View More Pictures

Click To View

Click To View

Click To View

Click To View

Click To View